Lokality


Německé názvy obcí


Nemilkov

Detail lokality (zobrazit podrobnosti...)
GoogleMaps Control for ASP.NET by Subgurim. http://googlemaps.subgurim.net
Upozornit, že lokalita je špatná (obsahuje nepravdivé údaje, porušuje autorská práva apod.) Upozornìní na lokalitu

Ottúv slovník naučný: Nemělkov(Nemelkau), ves v Čechách, hejtm. a okr. Klatovy, fara a pš. Velhartice; 39 d., 329 obyv. c., 5 n. (1890), telegraf, žel. stanice Českomor. příční dráhy (Horažd'ovice-Klatovy), pila, mlýn. Alod. statek (229,74 ha půdy), náleží k němu zámek s mešní kaplí sv. Kříže, dvůr, pivovar, lihovar a mlýn, majetek Jos. Schreinera.

Ves nad Ostružnou západně od Velhartic, připomínaná v roce 1382. Počátkem 16. století připomíná se zde Jan z Nemilkov. Té doby na větší části zboží nemilkovského seděl Jan Bohuchval z Hrádku, který tu vystavěl renesanční tvrz. Ke konci 16. stol. seděli zde Lukavečtí z Řeneč, z nich Petr Suda L. z Ř. účastnil se vzpoury stavů čes., začež jemu zboží nemilkovské od král. komory zabráno a prodáno Donu Martinovi de Hoeff Huertovi. Vdova po něm prodala týž statek r. 1649 Jaroslavovi Kocovi hr. z Dobrše, potom se tu vystřídali rozliční rodové. Renesanční tvrz byla upravena barokně v roce 1798. Od r. 1802 Schreinerové.


GPS souøadnice: 49,2665163817755 / 13,3619499206543
Poèet fotografií: 2

Komentáře(0) (zobrazit podrobnosti...)   Přidat nový komentář


Počet zobrazených fotografií

Nemilkov

Nemilkov Nemělkov Nádraží
Historické datum: 1915
Nemělkovské nádraží je od středu obce vzdáleno celých 3.5 Km a obsluhovalo i nedaleké Velhartice. V ...
Nemilkov Nemělkov Zámek a Celkový pohled na obec
Historické datum: 1915
Unikátní pohlednice z 20. let 20. století, na které je pěkně vyobrazen zámek neoblíbené šlechtické ...
 
 

Nemilkov Nemělkov Nádraží (1915)

Nemilkov Nemělkov Nádraží

Historické datum: 1915 Rok určen (odhadnut) dle dalších fotografií této lokality

Vloženo: 10. 3. 2014

Uživatelem: lukáš potužák


Popis:

Nemělkovské nádraží je od středu obce vzdáleno celých 3.5 Km a obsluhovalo i nedaleké Velhartice. V dobách nedávných se toto nádraží jmenovalo Nemilkov - Velhartice. Budova nádraží stojí na krásném místě, odkud je báječný výhled na prostorné údolí horního toku Drnového potoka (V Jámě), obce Úloh u Běšin a protilehlé Běšiny i se svým nádražím.Komentáře(0) (zobrazit podrobnosti...)   Přidat nový komentář


Vyhledávání
Podle:


Vyhledávání dle vložených fotografií.
  fotografií.
dnech.

Textové vyhledávání v názvu a popisu fotografie.
 


Vyhledávání dle historického data
Od:
Rok
Měsíc
Den
Do:
Rok
Měsíc
DenVyhledání dle vzdálenosti. Zadejte do jaké vzdálenosti se mají vyhledat okolní lokality s fotografiemi. Budou nalezeny lokality s fotografiemi nacházející se v okruhu s poloměrem určeným zadanou vzdáleností.